03 oktober 2015

Netwerkbijeenkomst ‘De roostervrije school’


Zelfsturend leren, aansluiten bij talent, maatwerk, gepersonaliseerd leren… Het zijn thema's waarmee veel scholen aan de slag willen. Dat geldt ook voor het Heerbeeck College in Best

Samen met Koos Boer en Mandy Stoop van de school organiseer ik een netwerkbijeenkomst waarin de vraag naar het 'hoe' centraal staat. De bijeenkomst is op 22 oktober van 16 tot 20 uur op de school in Best.

Als thema hebben we gekozen voor 'De roostervrije school'... een van de mogelijkheden om gepersonaliseerd leren te organiseren. We gaan met de deelnemers in gesprek over vier subthema's:
- de fysieke inrichting van de school en de ruimtes in de school;
- het volgen van de individuele ontwikkeling en progressie van de leerlingen;
- de praktische organisatie van het individuele leren en het leren in groepen;
- het profiel van de leraar die dit leren moet organiseren en begeleiden.

De bijeenkomst biedt volop gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen en aan concrete oplossingen te werken.

Deelname aan deze netwerkbijeenkomst is gratis incl. koffie/thee en een eenvoudige maaltijd. Aanmelden kan via Facebook of per e-mail aan ernomijland@innofun.nl. Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers.

02 oktober 2015

Van schermtijd naar gezond mediagebruik... nieuwe adviezen van de AAP

Het is een terugkerende vraag tijdens ouderavonden over (sociale) media en games: hoeveel schermtijd per dag is nog gezond voor mijn kind? Het is een vraag die niet zomaar te beantwoorden is. Gezond mediagebruik hangt niet alleen samen met (beperking van de) schermtijd. Belangrijke andere aspecten zijn bijvoorbeeld:

 • Wat doet / speelt je kind?
 • Hoe reageert je kind op of wordt het beïnvloed door de gebruikte media?
 • Komt je kind voldoende toe aan andere activiteiten?
De American Association of Pediatrics (AAP) is gekomen met nieuwe adviezen voor opvoeden rond mediagebruik, lezen we op de website van de organisatie. Tot voor kort adviseerde de AAP ouders nog het schermgebruik bij kinderen tot 2 jaar te minimaliseren en die voor oudere kinderen te beperken tot maximaal twee uur per dag. Dat idee wordt nu genuanceerd. Aanleiding is de constatering dat 'schermen' zo alomtegenwoordig zijn geworden dat schermtijd eigenlijk gewoon tijd is geworden. Een korte samenvatting van de nieuwe aanbevelingen en constateringen:
 • Digitale media kunnen positieve en negatieve effecten hebben en zijn daarin niet verschillend van andere omgevingen waarin kinderen zich begeven.
 • Opvoeden is niet veranderd: kinderen hebben nog steeds aandacht en liefde nodig, moeten waarden meekrijgen en hebben regels en grenzen nodig. Ook op het gebied van gebruik van digitale media ben je als ouder een rolmodel.
 • In het bijzonder voor jonge kinderen geldt: interactie met echte mensen is enorm belangrijk voor de (taal)ontwikkeling. Dat is bij voorkeur in face-to-face communicatie tussen opvoeder en kind, maar kan ook via media. Game samen met je kind, kijk regelmatig mee terwijl het media gebruikt.
 • Probeer te begrijpen wat je kind online doet, ook als je er niks mee hebt. Besef dat tieners media gebruiken ter ondersteuning van de vorming van hun identiteit.
 • De kwaliteit van de inhoud is belangrijker dan het platform (tv, game, boek) of de duur van het mediumgebruik.
 • Media bieden vooral voorverbeelde werelden en voorgestructureerde 'verhalen'. Zorg voor voldoende tegenwicht in creatief en verbeeldend spel, zeker voor de allerjongsten.
 • Spreek technologievrije momenten (het avondeten) en plekken (de slaapkamer) af. 
 • Laat kinderen foutjes maken en grijp die aan om die begripvol te bespreken. In ernstiger gevallen - blootfoto's maken of verspreiden, foto's van automutilatie plaatsen - neem de signalen serieus en onderneem actie. ("Pak het op als het nog licht is, draag het over als het ondraaglijk wordt.")
Voor jonge kinderen vind ik zelf nog een belangrijke veel variatie te bieden in fysieke activiteit en prikkeling van de zintuigen. Media zijn hier vooralsnog beperkt in. Getoond op het scherm voelt een brandnetel hetzelfde als een knuffelbeest. En de horizon is altijd breder aan zee dan op je scherm.

18 september 2015

SMART formuleren, op intrinsieke motivatie baseren, externaliseren

Het thema motivatie blijft me boeien. Motivatie brengt in beweging, helpt je groeien en de lat niet alleen hoger leggen, maar er ook daadwerkelijk overheen springen. Maar hoe motiveer je jezelf?

Dit jaar doe ik een motivatie-experiment rond mijn sport: hardlopen. Reden: ik heb te vaak spijt dat ik niet een moment heb gepakt om een stukje te gaan rennen, laat me te gemakkelijk door allerlei andere beslommeringen tegenhouden.

Hiertegen heb ik drie bekende motivatie-ondersteunende principes in stelling gebracht:
 • formuleer je doel SMART: een specifiek doel (2000 kilometer in een jaar), meetbaar (realtime, met een GPS-horloge en Garmin Connect als database), acceptabel en realistisch (ik wil graag een half uur / 5,5 km per dag gemiddeld besteden aan mijn sport) en tijdgebonden (op 31 december loopt de teller af).
 • intrinsieke motivatie: ik vind lopen fijn en hoewel ik soms geen zin heb om te gaan, heb ik nooit spijt dat ik gegaan ben. Ik heb mezelf geen beloning beloofd, extrinsieke motivatie is niet aan de orde.
 • externaliseren: door hier en daar mijn doel bekend te maken (zoals in dit blog*) organiseer ik ondersteuning in mijn omgeving ('ga nou, anders red je het niet!') en wordt het niet willen hoeven uitleggen waarom het niet gelukt is, een extra motiverende factor.
* Dit blog is mede tot stand gekomen door het besef dat ik flink aan de bak moet om mijn doel nog te halen.

17 september 2015

Het 'dat ding'-effect

De lijnen met kinderen en jongeren openhouden is een van de belangrijkste aspecten van mediaopvoeding. Door in gesprek te blijven kun je volgen wat een kind online doet, wat het meemaakt en hoe het omgaat met de leuke en minder leuke kanten. En verzand je minder snel in een loopgravenstrijd als het om het stellen van grenzen gaat.

Tijdens ouder- en informatie-avonden over sociale media en gamen heb ik het in dit kader over het 'dat ding'-effect.

Het 'dat ding'-effect werkt als volgt:
 • Een ouder, begeleider of leraar spreekt in de communicatie met een kind over 'dat ding' als het over de smartphone, tablet of computer gaat. De toon is negatief.
 • Voor een kind staat de smartphone, tablet of computer voor contact, entertainment en toegang tot informatie. Media nemen een belangrijke, voornamelijk positieve plek in in het dagelijks leven. Door de negatieve toon, geeft de betrokken ouder, begeleider of leraar het signaal vooral oog te hebben voor de keerzijde van mediagebruik.
 • Als er iets misgaat (pesten, een misverstand, een gehackt account), wordt nu voor het kind de drempel hoger om het hier met de ouder, begeleider of leraar over te hebben. Het kind verwacht een 'zie je nou wel'-reactie, rekent niet op begrip en meedenken en zal proberen het dan maar zelf of - hopelijk - met anderen op te lossen.
Even schrappen dus uit je idioom in het gesprek met kinderen en jongeren, dat 'dat ding'! Zo houd je de drempel zo laag mogelijk voor ze om met hun zorgen en problemen rond media bij je aan te kloppen.

10 september 2015

Onderzoek: fotograferen doet vergeten


'We gebruiken camera's als een soort extern geheugen', zegt professor Linda Henkel van de Fairfield University vandaag op de BBC-website. In een boeiend artikel geeft Henkel maar liefst vier redenen waarom ons geheugen minder goed werkt als we (veel) foto's maken van gebeurtenissen.
 1. De handeling van het fotograferen zelf vraagt aandacht. Je kunt aandacht maar een keer uitgeven en dat betekent dat er minder aandacht uitgaat naar het moment. Komt nog iets bij: kijkend door de lens van een traditionele camera, zie je minder van je omgeving, je vernauwt tijdelijk je blikveld.
 2. Het geheugen werkt zuinig. Een uitvloeisel daarvan is dat het 'onthoud-energie' bespaart als het weet dat de informatie toch wel ergens wordt vastgelegd. Ik kwam deze gedachte al eerder tegen. Als we weten dat we een telefoonnummer of een afspraak hebben vastgelegd, zal ons brein het gemakkelijker vergeten. Onthouden is immers niet meer nodig. Zo werkt het dus ook voor foto's.
 3. We - en volgens Henkel vooral jongeren - zijn vanuit een ander oogmerk gaan fotograferen. Het blijkt dat als je bewust fotografeert omdat je iets wilt onthouden, dit het opslaan van een herinnering kan ondersteunen. Via sociale media maken we echter vaak foto's met als doel die online te delen, om aan vrienden en de rest van de wereld te laten zien waar we nu zijn, wat we nu aan het doen zijn.
 4. Het terugkijken naar foto's van een gebeurtenis kan het geheugen ondersteunen, maar dat doen we vaak niet meer omdat we te veel, vaak ongeordende foto's hebben. We maken geen selecties meer van de krachtigste beelden die kort en krachtig het verhaal van een gebeurtenis (her)vertellen.
Het hele artikel met links naar het onderzoek lees je hier.

09 september 2015

Bewegen op school voor een fit brein

Beweging is belangrijk voor lichaam én geest. Op dit moment is onderzoek naar de positieve effecten van beweging op het brein sterk in de aandacht, mede door het werk van professor Erik Scherder. Recent promoveerde Martin Dijkman aan de Open Universiteit op een onderzoek naar de relaties tussen lichamelijke activiteit en schoolprestaties, cognitieve prestaties en mentaal welbevinden. Volgens Dijkman presteren actieve leerlingen beter op taken waarin ze zich goed moeten concentreren dan hun minder actieve leeftijdsgenoten.

Zitten is ondertussen de norm in de scholen. Volgens Scherder is 'zitten het nieuwe roken' en moeten we zitten veel meer afwisselen met beweegmomenten.

Meer bewegen voor schoolgaande kinderen / jeugd kan op vele manieren gestalte krijgen:
 1. Bewegen buiten schooltijd, bijvoorbeeld door naar school te fietsen, een programma te volgen op de sportschool of actief te zijn bij een sportvereniging.
 2. Meer gym- of andere bewegingslessen opnemen in het rooster.
 3. Expliciet als zodanig benoemde beweegmomenten aan het begin en/of einde van de schooldag en tussen de lessen.
 4. (Verborgen) verleiding om te bewegen gedurende de schooldag door de inrichting van de school en het rooster. Denk aan trappenlopen afdwingen en lange looproutes door een slim rooster, aan uitdagende beweegtoestellen in en om de school. Leerlingen van Utah Valley University die graag willen rennen, krijgen daar alle ruimte voor!
 5. Korte, expliciet als zodanig benoemde beweegmomenten in de lessen. Even stretchen of joggen op de plaats om weer scherp en fris te worden als de boel wat indut.
 6. Bewegend leren, waarbij de beweging geen expliciete aandacht vraagt. Denk aan werken aan statafels of door fietsend te lezen, zoals op deze Amerikaanse school. De beweging mag niet te intensief zijn, zegt Scherder. 'Mensen scoren tijdens het intensief sporten juist sléchter op leertaken. Het is belangrijk dat het om een beweging gaat die geen concentratie wegneemt.'
 7. Bewegend leren door werkvormen te gebruiken waarbij de leerlingen moeten lopen, bukken, springen enzovoort. Een voorbeeld is de 'running dictation'.
 8. Bewegend leren, waarbij er een relatie is tussen de beweging en de inhoud. Denk aan een les Engels waarbij leerlingen 'left' of 'right' moeten stappen, hun 'shoulders' aanwijzen enzovoort.
Momenteel ben ik namens Innofun, in samenwerking met schoolinrichter EromesMarko, een seminar aan het organiseren over bewegend leren dat op 10 november plaatsvindt in Wijchen. We gaan tijdens dit seminar vooral in dialoog over - in bovenstaande categorisering - de nummers 6, 7 en 8. Meer informatie en aanmelden: klik hier of neem rechtstreeks contact op via ernomijland@innofun.nl.

Lees hier mijn recensie van 'Laat je hersenen niet zitten' van Erik Scherder.

25 augustus 2015

Groots en meeslepend wil ik leven: vakantie in Oostenrijk

Blik op de Weissensee.
Ik maakte ooit over mezelf de bekende dichtregel van Marsman 'Groots en meeslepend wil ik leven' af met: 'Ach, mag ik de peper even?' Om maar te zeggen dat een survivaltocht in de Afrikaanse jungle, bungee-jumpen of diepzeeduiken niet direct mijn kopjes thee zijn als het over vakantie vieren gaat, maar... een beetje spanning mag.

Drie weken op de camping in Oostenrijk waren wat dat betreft helemaal goed. We zaten dit jaar met het gezin in Dellach im Drautal in Karinthië op Camping Am Waldbad, een niet te grote, gezellige camping in een omgeving die volop mogelijkheden biedt om te sporten en te recreëren. Het weer was overwegend prima al waren de weergoden in de laatste week wat aan het prutsen.

Een leuke activiteit die je in deze streek kunt doen, is wat ik maar noem: omgekeerd canyoning. Zoek een riviertje op en klauter stroomopwaarts over rotsen, door het water, langs watervalletjes. Actief bezig zijn in een adembenemend decor dat vertelt over de oerkrachten van water en natuur. Peper! Wandelroutes - volop aanwezig hier - kun je natuurlijk ook hardlopend afleggen. Dat betekent wel soms je hartslag naar het absolute maximum laten klimmen bij stijgingspercentages tot 35%. Peper! Ter afwisseling heb ik nog wat aan barefoot running gedaan rond het voetbalveld van Dellach. In prima conditie liep ik daar nog mijn snelste 6 km sinds 2008. Krijg je dorst van, maar dorstlessers zijn hier in overvloed beschikbaar. Voor overdag: een halve liter Erdinger Alkoholfrei doet wonderen.

Vakantie is voor mij ook lekker veel lezen. Vakliteratuur blijft thuis, ik had een paar mooie romans verzameld en las onder andere Harper Lee's 'To kill a mockingbird' (in het Engels) en 'De presidentskandidaat' van Antonio Ungar. En luisteren, want er ging een heel pakket podcasts mee (zie eerdere blog).

Op het gemak wat koken, soms uit eten (Eierschwammerl zijn hier een heerlijke specialiteit) en op zijn tijd een lekker biertje of glas rode wijn... zo kom je wel in een heerlijk ontspannen ritme.

Een aangename verrassing tot slot was het concert van Triomobile op het dorpsplein in Oberdrauburg. Oostenrijk kent meer dan hoempapa-muziek. Een warme zomeravond, eigentijdse jazz in de open lucht, biertje erbij en verrast worden door het geweldig creatieve spel van met name drummer Uli Soyka. Peper!

23 juli 2015

Zomerproject: de slingerbarbecue

Enkele weken geleden was ik op een erg gezellig feestje van twee mooie dorpsgenoten. Het vlees bij de maaltijd werd klaargemaakt op een zogenaamde slingerbarbecue (op moment van schrijven nog geen 600 hits op Google). Het rooster slingert hierbij boven een open vuurtje (dus geen houtskool). Door het slingeren brandt het vlees niet aan, maar wordt het egaal bruin geroosterd en krijgt het een fijne rooksmaak. Het rooster kan in hoogte worden versteld. De kok kan daardoor continu de optimale afstand tot het vuur bepalen.

Erg high tech zag het er niet uit, dus besloot ik als zomerproject zelf een iets kleinere (gezins)versie te bouwen van het systeem. Hiervoor gebruikte ik:
 • drie ijzeren staven van twee meter, bovenaan bijeengehouden door een slangenklem
 • een ijzeren kabel met aan de uiteinden een ring en een S-haak (vastgezet met 'wire rope clips'); de kabel loopt over een kleine katrol
 • een ijzeren 'haakje' met een gaatje met net iets grotere doorsnee dan de ijzeren staven (en daardoor traploos te verplaatsen)
 • drie kettingen om aan de S-haak te hangen
 • drie bajonethaken om de kettingen aan het rooster te bevestigen
 • een goed rooster (Weber, 57 cm, scharnierend)
Totale kosten: zo'n € 75,00.Het vuurtje stookte ik met droog, wat zwaarder en harsarm hout (beuk en eik) in niet te grote stukken. En daarna kon het experiment beginnen. Het werkte perfect: fijne smaak, geen zwartgeblakerde korsten, prima gaar. Voor mij dus geen houtskool meer, want - even inkoppen - ik ben nu al verslingerd aan mijn nieuwe barbecue.  

Vakantietip: neem een pakketje podcasts mee...

Een soort 'uitzending gemist' met abonneerfunctie... de podcast. Elk jaar neem ik een pakketje van die dingen op mijn iPod mee, liefst audioprogramma's. Zo heb eens in de Franse Alpen het prachtige interviewrepertoire van Martin Šimek de revue laten passeren of tijdens een weekje Egypte veelvuldig gegrinnikt bij de meligheid van De Mannen van de Radio. Urenlang enter- of infotainment... en het neemt allemaal geen kofferruimte in.

Helaas, voor zover ik kan nagaan, droogt het Nederlandstalige aanbod van podcasts een beetje op. Streaming terugluisteren van programma's kan meestal wel, maar downloaden of volgen via iTunes is meestal onmogelijk of moeilijk. Uitzondering: de fijne storytelling-podcasts van Echt Gebeurd.

Voor wie het Engels machtig is, is het aanbod gelukkig nog enorm. Goed verzorgd zijn de podcasts van het Australische ABC Radio National. Klik op de link 'Programs' en je vindt een overzicht van alle programma's. Elk programma heeft een archief, vanwaaruit je elke aflevering in MP3-formaat kunt downloaden. Een abonnement via iTunes kan natuurlijk ook. Tips: All in the mind (psychologie en meer) en Future Tense (trends en ontwikkelingen in de veranderende wereld).
Ook de BBC biedt voor veel programma's een podcast-abonnement of MP3-download aan. Aanrader is bijvoorbeeld Digital Human over de impact van technologie op de mens. Een klassieker uit de Verenigde Staten tot slot is Shrink Rap Radio. Psycholoog dr. Dave maakte al bijna 500 interviews over zijn vakgebied.

Aanvullingen, tips? Deel ze in een reactie op dit blogbericht...

08 juli 2015

Seminar ‘Bewegend leren, beter leren’: voorinschrijving geopend!


Veelvuldig en langdurig zitten is ongezond. ‘Zitten is het nieuwe roken’, zegt hoogleraar Erik Scherder. Recent wetenschappelijk onderzoek maakt steeds duidelijker dat meer bewegen niet alleen goed is voor de fysieke gezondheid, maar ook leidt tot een beter functionerend brein. Dat geldt zeker ook voor schoolgaande kinderen. Twee of drie gymlessen per week bieden onvoldoende compensatie voor het vele zitten in de klas. Is bewegend leren ín de klas de oplossing? En zo ja, hoe pak je dat aan?

Over die vragen gaat het seminar ‘Bewegend leren, beter leren’ op dinsdag 10 november in Wijchen. Deelnemers maken kennis met recente inzichten over bewegend leren en hoe deze in de praktijk toegepast worden, onder andere met activerende werkvormen. In een carrousel komen vervolgens relevante good practices en producten en diensten aan bod. In een deel van de sessies staat het samen bedenken van activerende didactische werkvormen centraal. De opbrengsten van deze sessies worden gedeeld met de deelnemers. Uiteraard bent u zelf tijdens het seminar veel in beweging. Het seminar is bedoeld als ontmoeting tussen belangstellenden uit het primair onderwijs rond dit thema. Er is volop gelegenheid voor het delen van kennis, ervaringen en ideeën.

Het seminar wordt georganiseerd door Innofun / BCO Onderwijs en EromesMarko. Deelname is gratis. U kunt zich nu al inschrijven via deze link. Het volledige programma wordt in september bekend gemaakt.

Mocht u een inhoudelijke bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld door iets te delen in de carrousel, dan horen we dat graag. U kunt daarvoor contact opnemen met Erno Mijland, ernomijland@innofun.nl of telefonisch op (06) 24 23 22 09.